Počet záznamů: 1

Reduced inducibility of SOCS3 by interferon gamma associates with higher resistance of human breast cancer lines as compared to normal mammary epithelial cells

 1. 1.
  0329203 - BFU-R 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Součková, K. - Kovařík, Aleš - Dušek, L. - Humpolíková Adámková, L. - Lauerová, L. - Krejčí, E. - Matoušková, E. - Buršíková, E. - Fojtová, M. - Kovařík, J.
  Reduced inducibility of SOCS3 by interferon gamma associates with higher resistance of human breast cancer lines as compared to normal mammary epithelial cells.
  [Nádorové linie lidského nádoru mléčné žlázy vykazují vyšší resistenci vůči interferonu gama a redukovanou inducibilitu SOCS3 oproti normálním epitheliálním buňkám.]
  Neoplasma. Roč. 56, č. 5 (2009), s. 379-386 ISSN 0028-2685
  Grant ostatní:GA MZd(CZ) NR8341; GA ČR(CZ) GA301/06/0912; GA AV ČR(CZ) KJB502070601
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: breast cancer carcinoma * interferons * SOCS3 gene induction
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 1.192, rok: 2009

  In this work we have analysed inducibility of SOCS3 gene by interferon gamma in several human breast cancer lines and normal epithelial cells. We found that reduced inducibility of SOCS3 observed in most malignant cells was correlated with increased resistance to the cytotoxic effect of interferon gamma.

  V této práci jsme analyzovali inducibilitu genu SOCS3 interferonem gama u několika nádorových linií lidského karcinomu mléčné žlázy a u normálních epiteliálních buněk. Zjistili jsme, že SOCS3 byl výrazně méně indukován v nádorových buňkách oproti buňkám normálním. Byla zjištěna korelace mezi rezistencí vůči cytotoxickému účinku interferonu a sníženou inducibilitou SOCS3.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175301