Počet záznamů: 1

Quadruplex-forming properties of FRAXA (CGG) repeats interrupted by (AGG) triplets

 1. 1.
  0329202 - BFU-R 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Renčiuk, Daniel - Zemánek, Michal - Kejnovská, Iva - Vorlíčková, Michaela
  Quadruplex-forming properties of FRAXA (CGG) repeats interrupted by (AGG) triplets.
  [Tvorba kvadruplexů repeticemi (CGG), spojenými se syndromem FRAXA, a jejich analogy přerušenými AGG triplety.]
  Biochimie. Roč. 91, č. 3 (2009), s. 416-422 ISSN 0300-9084
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/07/0057; GA AV ČR(CZ) IAA100040701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: fragile X-chromosome * quadruplex * CD spectroscopy
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.897, rok: 2009

  In this work we studied the ability of microsatellite (CGG)n, releated to FRAXA syndrome, to form guanine quadruplexes. We show that this microsatellite do not form quadruplex easily in an aqueous solution, the presence of AGG triplets, typical for healthy individuals, facilitates the quadruplex formation and that the presence of ethanol as a molecular crowding compound leads to the stabilization even of (CGG)16.

  V práci jsme studovali schopnost tvorby guaninových kvadruplexů mikrosatelitem (CGG)n, spojeným s onemocněním FRAXA. Ukázali jsme, že tento mikrosatelit tvoří kvadruplex ve vodném prostředí velmi neochotně, přítomnost AGG tripletů, typických pro zdravé jedince napomáhá tvorbě kvadruplexů a přítomnost etanolu jako činidla simulujícího vysokou koncentraci molekul vede ke stabilizaci kvadruplexu i (CGG)16.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175300