Počet záznamů: 1

COMP: Comparing Ontology Matching Plug-in

 1. 1.
  0329199 - UIVT-O 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tyl, Pavel - Loufek, J.
  COMP: Comparing Ontology Matching Plug-in.
  [COMP: Porovnávací plug-in pro matching ontologií.]
  Next Generation Web Services Practices. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009 - (Abraham, A.; Húsek, D.; Snášel, V.), s. 44-49. ISBN 978-0-7695-3821-1.
  [NWeSP 2009. International Conference on Next Generation Web Services Practices /5./. Prague (CZ), 09.11.2009-11.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: matching * ontologie * plug-in * Protégé
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  Improving the ontology integration seems to be an important thing for maintenance of cooperation among various directions of ontology engineering (semantic web services, social networks, etc.). While particular ontologies cover a view at one specific domain of interest, many applications require much more general approach to describe their data. On this account it approaches to a promising solution to the semantic heterogeneity, ontology matching. This paper describe a matching plug-in into the open-source ontology editor, Protégé. The plug-in is called COMP and it is a tool for comparing and evaluating various matching techniques and strategies.

  Vylepšování integrace ontologií je důležitým počinem pro údržbu spolupráce mezi různými směry ontologického inženýrství (služby sémantického webu, sociální sítě atd.). Jednotlivé ontologie pokrývají pohled na jednu specifickou doménu zájmu, ale mnoho aplikací požaduje mnohem obecnější přístup pro popis svých dat. Z toho důvodu přistupujeme k matchingu ontologií. Tento příspěvek popisuje plug-in pro matching do open-source editoru ontologií, Protégé. Plug-in se jmenuje COMP a je to nástroj pro porovnání a vývoj technik a strategií pro matching.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175297