Počet záznamů: 1

Nuclear topography of the 1q21 genomic region and MCl-1 protein levels associated with pathophysiology of multiple myeloma

 1. 1.
  0329198 - BFU-R 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Legartová, Soňa - Krejčí, Jana - Harničarová, Andrea - Hájek, R. - Kozubek, Stanislav - Bártová, Eva
  Nuclear topography of the 1q21 genomic region and MCl-1 protein levels associated with pathophysiology of multiple myeloma.
  [Jaderná topografie 1q21 genomické oblasti a množství Mcl-1 proteinu asociované s patofyziologií mnohočetného myelomu.]
  Neoplasma. Roč. 56, č. 5 (2009), s. 404-413 ISSN 0028-2685
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06027; GA AV ČR(CZ) 1QS500040508
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: multiple myeloma * 1q21 * DNA-FISH
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 1.192, rok: 2009

  Here we suggest that the 1q21 region is an important diagnostic marker of multiple myeloma. Particularly the gene encoding the Mcl-1S protein variant, which can be easily detected by western blots, represent significant diagnostic tool.

  Z výsledků našich experimentů je zřejmé, že genomická oblast 1q21 představuje důležitý diagnostický marker mnohočetného myelomu. Obzvláště gen, který kóduje variantu proteinu Mcl-1S, která může být hodnocena pomocí westernového přenosu, představuje významný diagnostický nástroj.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175296