Počet záznamů: 1

Legislativa v ČR v roce 2008 - kvantitativní přehled

 1. 1.
  0329197 - USP-I 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Novák, František
  Legislativa v ČR v roce 2008 - kvantitativní přehled.
  [Legislation of the Czech Republic in 2008 - a quantitative overwiev.]
  Právník. Roč. 148, č. 9 (2009), s. 963-983 ISSN 0231-6625
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: Czech legislation * Collection of Laws
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Článek přináší roční přehled české legislativy. Zpracovává údaje publikované ve Sbírce zákonů, Sbírce mezinárodních smluv zejména podle typu legislativních dokumentů, míry novelizace, rozdělení legislativních typů podle právních odvětví, vývoje platných předpisů a další.

  The article presents an annual overview of the Czech legislation. It processes the data published in the Collection of Laws and the Collection of Treaties mainly in accordance with the type of legislative documents, the scope of amendment, the classification of legislative types according to branches of law, the development of valid regulations etc.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175295