Počet záznamů: 1

Pharmacology of seizure drugs

 1. 1.
  0329196 - FGU-C 2010 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Kubová, Hana
  Pharmacology of seizure drugs.
  [Farmakologie křečových látek.]
  Encyclopedia of Basic Epilepsy Research. Vol.2. Oxford: Academic Press, 2009 - (Schwartzkroin, P.), s. 780-786. ISBN 978-0-12-373688-8
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA MŠk ME08045
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: seizure drug * epileptic seizure * postnataly development
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Seizure drugs are used to study general properties of neural tissue, seizure generation and spread, or to search for new anticonvulsant drugs. They can induce different types of epileptic features and seizures, determined by their mechanisms of action, dose, or route of administration. Their effects are highly age-related. Thus, such drugs can be used to study postnatal development of various epileptic phenomena, brain excitability, or various systems involved in seizure generation

  Křečové látky se užívají pro studium obecných vlastnost nervové tkáně, vzniku a šíření epileptické aktivity nebo pro vyhledávání nových antiepileptik. Na základě specifických mechanismů účinků, způsobu podání či použité dávce vyvolávají různé typy epileptické aktivity. Jejich účinky jsou obvykle věkově závislé, což umožňuje použití těchto látek pro výzkum postnatálního vývoje různých epileptických fenomenů či mozkové excitability
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175294