Počet záznamů: 1

Pohlavní rozdíly v perioperačním a pooperačním průběhu léčby u dospělých pacientů po náhradě stenotické aortální chlopně

 1. 1.
  0329190 - FGU-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bešík, J. - Pirk, J. - Netuka, I. - Szárszoi, O. - Malý, J. - Ošťádal, Bohuslav
  Pohlavní rozdíly v perioperačním a pooperačním průběhu léčby u dospělých pacientů po náhradě stenotické aortální chlopně.
  [Gender differences in peri- and postoperative therapy in adult patients after the replacement of stenotic aortic valve.]
  Cor et Vasa. Roč. 51, č. 6 (2009), s. 404-409 ISSN 0010-8650
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: heart * gender * ischemia
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie

  Retrospektivní hodnocení perioperačního a pooperačního průběhu léčby u dospělých hormonálně aktivních nemocných, operovaných pro izolovanou aotrální stenosu. Byl prokázán pohlavní rozdíl ve výskytu perioperační aterioventrikulární blokády; její přítomnost byla u mužů významně vyšší

  Retrospective analysis of perioperative and postoperative courses of treatment in hormonally active adult patients undergoing surgery for aortic replacement. We have observed sex difference in the incidence of perioperative aterioventricular block; it was present significantly more often in males than in females
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175290