Počet záznamů: 1

Collisional Damping of Electron BernsteinWaves and its Mitigation by Evaporated Lithium Conditioning in Spherical-Tokamak Plasmas

 1. 1.
  0329128 - UFP-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Diem, S.J. - Taylor, G. - Caughman, J. - Efthimion, P.C. - Kugel, H. - LeBlanc, B.P. - Phillips, C.K. - Preinhaelter, Josef - Sabbagh, S.A. - Urban, Jakub
  Collisional Damping of Electron BernsteinWaves and its Mitigation by Evaporated Lithium Conditioning in Spherical-Tokamak Plasmas.
  [Sražkový útlum elektronových Bernsteinových vln a jeho snížení pomocí vypařování lithia ve sférických tokamacích.]
  Physical Review Letters. Roč. 103, č. 1 (2009), 015002-015002 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Overdense plasma * Conversion * Emission * Excitation * Tokamaks * Electron Bernstein waves
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009
  http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.103.015002

  The first experimental verification of electron Bernstein wave (EBW) collisional damping, and its mitigation by evaporated Li conditioning, in an overdense spherical-tokamak plasma has been observed in the National Spherical Torus Experiment (NSTX). Initial measurements of EBW emission, coupled from NSTX plasmas via double-mode conversion to O-mode waves, exhibited <10% transmission efficiencies. Simulations show 80% of the EBW energy is dissipated by collisions in the edge plasma. Li conditioning reduced the edge collision frequency by a factor of 3 and increased the fundamental EBW transmission to 60%.

  První experimentální ověření srážkového útlumu elektronových Bernsteinových vln (EBV) jeho snížení pomocí vypařovaní Li v superhustém plazmatu sférického tokamaku bylo provedeno na Národním Sférickém Toroidálním Experimentu (NSTX). Počáteční měření EBV emise z NSTX plazmatu, umožněné dvojitou konverzi na řádnou vlnu, vykazovalo účinnost přenosu pod 10%. Simulace ukazují, že 80% EBV energie se disipuje srážkami v okrajovém plazmatu. Zavedení Li snižuje srážkovou frekvenci na okraji třikrát a zvyšuje přenos EBV na 60%.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175244