Počet záznamů: 1

Investigation of electron Bernstein wave (EBW) coupling and its critical dependence on EBW collisional loss in high-β, H-mode ST plasmas

 1. 1.
  0329125 - UFP-V 2010 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Diem, S.J. - Taylor, G. - Caughman, J.B. - Efthimion, P.C. - Kugel, H.W. - LeBlanc, B.P. - Phillips, C.K. - Preinhaelter, Josef - Sabbagh, S.A. - Urban, Jakub - Wilgen, J.B.
  Investigation of electron Bernstein wave (EBW) coupling and its critical dependence on EBW collisional loss in high-β, H-mode ST plasmas.
  [Výzkum vazby elektronvých Bernsteinových vln (EBV) a její kritické závislosti na srážkových ztrátách vST plazmatu H-módu s vysokým β.]
  Nuclear Fusion. Roč. 49, č. 9 (2009), 095027-095027 ISSN 0029-5515
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Overdense plasma * Conversion * Emission * Tokamaks * Elektron Bernstein waves
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 4.270, rok: 2009
  http://www.iop.org/EJ/abstract/0029-5515/49/9/095027

  The electron Bernstein wave emission (EBE) diagnostics and modelling have been employed on the National Spherical Torus Experiment (NSTX) to study oblique EBW to O-mode (B–X–O) coupling and propagation in H-mode plasmas. EBE simulations show that EBW collisional damping prior to mode conversion (MC) in the plasma scrape off reduces the coupling efficiency during the H-mode. Lithium conditioning increased the measured B–X–O coupling efficiency from less than 10% to 60%, consistent with EBE simulations.

  Diagnostika emise elektronových Bernsteinových vln (EBE) a její modelování byly aplikovány na Národním Sférickém Experimentálním Toru (NSTX) pro studium vazby šikmých EBV k řádné vlně (B-X-O) a jejich šíření v plazmatu H-módu. EBE simulace ukazují, že srážkový útlum EBV před konverzí módů v okrajové oblasti plazmatu snižuje účinnost vazby během H-módu. Zavedením malého množství lithia vzrostla měřená účinnost konverze z 10% na 60% v souladu se simulacemi
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175241