Počet záznamů: 1

Modular L-design of hydride atomizers for atomic absorption spectrometry

 1. 1.
  0329124 - UIACH-O 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezáčová, Olga - Dědina, Jiří
  Modular L-design of hydride atomizers for atomic absorption spectrometry.
  [Modulární konstrukce atomizátoru hydridů pro atomovou absorpční spektrometrii.]
  Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. Roč. 64, č. 7 (2009), s. 717-720 ISSN 0584-8547
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400310507; GA ČR GA203/09/1783
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: hydrides * multiatomizer * L-design
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.719, rok: 2009

  The aim of this work was to find ways to improve multiatomizer performance. To reach this aim, various approaches to the optical tube design and material have to be tested. Therefore, a new, L-shape multiatomizer arrangement was designed.

  Cílem práce bylo zlepšit performanci multiatomizátoru. Kvůli tomu bylo nutné testovat různé přístupy k materiálu a designu optické trubice. Proto byla použita modulární L-konstrukce multiatomizátoru hydridů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175240