Počet záznamů: 1

Investigation of EBW thermal emission and mode conversion physics in H-mode plasmas on NSTX

 1. 1.
  0329122 - UFP-V 2010 RIV MY eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Diem, S.J. - Taylor, G. - Efthimion, P.C. - Kugel, H.W. - LeBlanc, B.P. - Phillips, C.K. - Caughman, J.B. - Wilgen, J.B. - Harvey, R.W. - Preinhaelter, Josef - Urban, Jakub - Sabbagh, S.A.
  Investigation of EBW thermal emission and mode conversion physics in H-mode plasmas on NSTX.
  [Výzkum EBW teplotní emise a fyziky konverze módů v H-módu plazmatu na NSTX.]
  Proceedings of EC-15, 2008, of Joint Workshopn on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating. Singapore: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2009 - (Lohr, J.), s. 226-231. ISBN 978-981-281-463-0.
  [Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating/15th./. Yosemite Natl Park, CA (US), 10.03.2008-13.03.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Tokamaks * Electron Bernstein waves * Simulation * NSTX
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Thermal EBW emission (EBE) measurements, via oblique B-X-O double mode conversion, have been used to determine the EBW transmission efficiency for a wide range of plasma conditions on NSTX. Initial EBE measurements in H-mode plasmas exhibited strong emission before the L-H transition, but the emission rapidly decayed after the transition. EBE simulations show that collisional damping of the EBW prior to the mode conversion (MC) layer can significantly reduce the measured EBE for Te < 20 eV, explaining the observations.

  Teplotní emise, vznikající v důsledku emise elektronových Bernsteinových vln (EBE) pomocí dvojité konverze módů B-X-O, byla použita k určení účinnosti přenosu EBW v širokém rozsahu parametrů plazmatu v NSTX. Počáteční měření EBE v plazmatu H-módu vykazovala silnou emisi před L-H přechodem, která se rychle snižovala po přechodu. EBE simulace ukázaly, že srážkový útlum EBW před vrstvou, kde dochází ke oblasti konverzi módů, může podstatně snížit měřenou EBE pokud zde Te < 20 eV, a vysvětlily tak pozorování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175239