Počet záznamů: 1

Experiments with electron Bernstein waves at the WEGA stellarator

 1. 1.
  0329121 - UFP-V 2010 RIV MY eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Laqua, H.P. - Andruczyk, D. - Marsen, S. - Otte, M. - Podoba, Y.Y. - Warr, G.B. - Urban, Jakub - Preinhaelter, Josef
  Experiments with electron Bernstein waves at the WEGA stellarator.
  [Experimenty s elektronovými Benstreinovými vlnami na stellaratoru WEGA.]
  Proceedings of EC-15, 2008, of Joint Workshopn on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating. Singapore: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2009 - (Lohr, J.), s. 149-154. ISBN 978-981-281-463-0.
  [Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating/15th./. Yosemite Natl Park, CA (US), 10.03.2008-13.03.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Heating * Current drive * Electron Bernstein waves * Simulation * WEGA * Stellarator
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  This paper reports about electron Bernstein wave heating and current drive experiments at 2.45 GHz and experimental set-up for 28 GHz at the WEGA Stellarator. For the 2.45 GHz the mode conversion could be investigated in detail by HF-probes. The propagation of the EBW´s was calculated by a 3D- ray-tracing code for both 2.45GHz and 28 GHz. The results were confirmed by the measurement of the local resonant power deposition with the power modulation technique. The predicted EBW driven toroidal current for the 2.45 GHz could be clearly detected experimentally by total and local measurement.

  Článek popisuje ohřev a generaci proudu pomocí elektronových Bernsteinových vln s frekvencí 2,45 GHz a uspořádání experimentu s 28 GHz na stellaratoru WEGA. Pro 2,45 GHz byla detailně vyšetřována konverze módů pomocí VF sond. Šíření EBW bylo počítáno pomocí programu na 3D sledování paprsků pro oba případy jak 2,45 GHz tak pro 28GHz. Výsledky byly potvrzeny měřením lokální resonanční deposice výkonu pomocí modulace výkonu. Předpověděný toroidální proud generovaný EBW pro 2.45 GHz lze detekovat jak celkově tak lokálně.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175238