Počet záznamů: 1

Multiple microflame quartz tube atomizer: Study and minimization of interferences

 1. 1.
  0329112 - UIACH-O 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Flores, E. M. D. - Nunes, A. M. - Dressler, V. L. - Dědina, Jiří
  Multiple microflame quartz tube atomizer: Study and minimization of interferences.
  [Multiatomizátor. Studium minimalizace interferencí v křemenném atomizátoru hydridů pro atomovou absorpční spektrometrii.]
  Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. Roč. 64, č. 2 (2009), s. 173-178 ISSN 0584-8547
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400310507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: hydrides * multiatomizer * interferences
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.719, rok: 2009

  In the present work, a systematic study was performed in order to evaluate the linear range and the mutual interferences of As, Bi, Se and Sb using the multiatomizer and a batch hydride generation system.

  Byla provedena systematická studie vzájemných interferencí As, Bi, Se and Sb v multiatomizátoru s použitím dávkového generování hydridů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175233