Počet záznamů: 1

Hydration modes of an amphiphilic molecule: NMR, FTIR and theoretical study of the interactions in the system water-lutidine

 1. 1.
  0329104 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kříž, Jaroslav - Dybal, Jiří - Tuzar, Zdeněk - Kadlec, Petr
  Hydration modes of an amphiphilic molecule: NMR, FTIR and theoretical study of the interactions in the system water-lutidine.
  [Hydratační módy amfifilní molekuly: NMR, FTIR a teoretická studie interakcí v systému voda-lutidin.]
  Journal of Physical Chemistry B. Roč. 113, č. 35 (2009), s. 11950-11958 ISSN 1520-6106
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/1478; GA ČR GA202/09/2078
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: hydrophobic hydration * H-bonded oligomers * lutidine * NMR * FTIR * MP2 calculations
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.471, rok: 2009

  H-bonded oligomers of lutidine and their hydration envelops in its mixtures with water in a wide range of ratios were studied using 1H and 13C 1D and 2D NMR, magnetic relaxation and PFG diffusion measurements, further FTIR and quantum-chemical structure predictions and optimizations on the MP2/6 31G(d) level.

  Byly studovány vodíkově vázané oligomery lutidinu a jejich hydratační obálky v jeho směsích s vodou v širokém oboru poměrů pomocí 1H a 13C 1D a 2D NMR, magnetické relaxace a PFG měření difuse, dále FTIR a kvantově-chemických předpovědí struktury a optimalizací na úrovni MP2/6 31G(d).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005438