Počet záznamů: 1

Swapping based joint estimation of uniform state model

 1. 1.
  0329086 - UTIA-B 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pavelková, Lenka
  Swapping based joint estimation of uniform state model.
  [Měnící se sdružené odhadování pro rovnoměrný stavový model.]
  2009 IEEE/SP 15th Workshop on Statistical Signal Processing. Cardiff: Research Publishing Services, 2009, s. 169-172. ISBN 978-1-4244-2710-9.
  [IEEE Workshop on Statistical Signal Processing. Cardiff (GB), 31.08.2009-03.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572; GA MŠk 2C06001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: state model * Bayesian learning * uniform innovations
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/pavlekova-swapping based joint estimation of uniform state model.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/pavlekova-swapping based joint estimation of uniform state model.pdf

  The paper presents an algorithm for the on-line joint parameter and state estimation of the state model whose innovations are uniformly distributed. This task is performed as the alternating subtasks of state filtration and parameter estimation. We use a Bayesian approach and evaluate a maximum a posteriori probability (MAP) estimates in discrete time instants.

  Ve článku je prezentován algoritmus pro sdružený odhad stavu a parametrů stavového modelu s rovnoměrně rozloženými inovacemi. Tato úloha je řešena jako střídavé přepínání mezi podúlohou odhadu stavu a podúlohou odhadu parametrů. Metoda je založena na bayesovském přístupu. Získáme MAP odhady v diskrétních časových okamžicích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175214