Počet záznamů: 1

On the design and simulation of an airlift loop bioreactorwith microbubble generation by fluidic oscillation

 1. 1.
  0329065 - UT-L 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Zimmerman, W. B. - Tesař, Václav - Hewakandamby, B.N. - Bandulasena, H.C.H. - Omotowa, O.A.
  On the design and simulation of an airlift loop bioreactorwith microbubble generation by fluidic oscillation.
  [O návrhu a simulaci bioreaktoru s oběhem vyvolaným mikrobublinami tvořenými fluidickým oscilátorem.]
  Food and Bioproducts Processing. Roč. 87, C3 (2009), s. 215-227 ISSN 0960-3085
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: microbubbles * fluidic oscillators * transport phenomena
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 0.952, rok: 2009
  http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V2FDdpCMohHOjGaLDMi&page=1&doc=3&colname=WOS

  Microbubble generation by a novel fluidic oscillator driven approach is analyzed, with a view to identifying the keydesign elements and their differences from standard approaches to airlift loop bioreactor design. The microbubblegeneration mechanism has been shown to achieve high mass transfer rates by the decrease of the bubble diameter,by hydrodynamic stabilization that avoids coalescence, and by longer residence times offsetting slower convection.

  Je analyzována generace mikrobublin založená na novém přístupu využívajícím fluidický oscilátor. Jsou identifikovány klíčové části návrhu a jejich odlišnosti od standardních přístupů k návrhu bioreaktorů. Nový mechanismus generace mikrobublin dosahuje vyšší intenzitu transportu hmoty díky menšímu průměru bublin, díky hydrodynamické stabilizaci která zabraňuje koalescenci a díky delšímu času pohybu bublin, jenž vyrovnává pomalejší konvekci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175200