Počet záznamů: 1

Measuring Unsteady Axial Velocity of Fibres and Threads

 1. 1.
  0329044 - UT-L 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Tesař, Václav
  Measuring Unsteady Axial Velocity of Fibres and Threads.
  [Měření nestacionární osové rychlosti vláken a nití.]
  Sensors and Actuators A - Physical. Roč. 155, č. 1 (2009), s. 89-97 ISSN 0924-4247
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760705; GA ČR GA101/07/1499
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: thread * fibre * fluidics * sensors
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 1.674, rok: 2009

  To measure axial motions of fibres and threads is difficult. The described fluidic sensor uses colliding air jets through which the fibre passes axially, accelerating one of them while slowing down the opposite jet. Output signal is the pressure difference in collectors surrounding the collision stagnation point. The design successfully tested is described in detail. Surprisingly, performed computations discovered that the sensor actually operates in a manner not in complete agreement with the original idea upon which was based design of the laboratory model.

  Měření rychlosti axiálního pohybu vláken a nití je obtížné. Popsaný fluidický snímač využívá srážku proti sobě orientovaných vzduchových proudů, skrze které vlákno prochází tak, že urychluje jeden proud a zpomaluje druhý. Výstupem je tlakový rozdíl v kolektorech obklopujících stagnační bod srážky proudů. Je popsán úspěšně zkoušený model a výsledky dodatečných numerických výpočtů rychlostních polí, které překvapivě ukázaly, že snímač funguje vlastně jinak než předpokládala představa, na jejímž základě byl model navrhován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175182