Počet záznamů: 1

Volební právo žen do říšské rady, českého zemského sněmu a obcí v letech 1848–1914

 1. 1.
  0329043 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malínská, Jana
  Volební právo žen do říšské rady, českého zemského sněmu a obcí v letech 1848–1914.
  [Women’s Suffrage for Reichsrat, the Bohemian Diet and Municipal Districts in 1848–1814.]
  Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 24-57 ISSN 1803-9243
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czech Lands 1848-1918 * women's suffrage * nationalism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Proces liberalizace a demokratizace společnosti, ústavy a z ní vycházející legislativy, včetně volebních zákonů do říšské rady, českého zemského sněmu a obecních samospráv od roku 1848 do první světové války, pozitivně přispěl k rozvoji českého ženského hnutí. Studie se pokouší ukázat souvislosti mezi liberalizací a demokratizací politiky a veřejnými aktivitami ženských spolků. Pokouší se zachytit postupnou proměnu přístupů žen k práci pro společnost. Zpočátku veřejné nepolitické aktivity, směřující převážně do oblasti sociální a vzdělávání dívek, byly od začátku 90. let 19. století díky vstřícnému jednáním některých politiků a hlavně kvalitnějšímu vzdělání žen stále více zaměřovány do politické oblasti. Aby na ní mohly rovnoprávně participovat, musely získat volební právo v tom rozsahu, v jakém ho mohli uplatňovat muži. Postupné rozšiřování volebního práva přispělo nejen k emancipaci žen, ale též k emancipaci celé české společnosti.

  The liberalization and democratization of society as well as of the Constitution and relevant legislation including electoral laws for Reichsrat, Bohemian Diet and local self-governments between 1848 and World War I, considerably contributed to the development of Czech women’s movement. The study attempts to explore the context of relationships between political liberalization and democratization and the public activities of women’s associations. The focus is on gradual changes in women’s attitudes toward the work for the society. The initial non-political activities oriented on the social sphere and education of girls began to expand into politics since early 1890’s, due to better education of women and significant approval of some politicians. To be able to participate in this political sphere, women had to acquire the suffrage similar to men. Gradual broadening of electoral law contributed to further emancipation of women as well as the Czech society.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175181