Počet záznamů: 1

Genome size in Hieracium subgenus Hieracium (Asteraceae) is strongly correlated with major phylogenetic groups

 1. 1.
  0329021 - BU-J 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Chrtek, Jindřich - Zahradníček, J. - Krak, Karol - Fehrer, Judith
  Genome size in Hieracium subgenus Hieracium (Asteraceae) is strongly correlated with major phylogenetic groups.
  [Velikost genomu u Hieracium subgen. Hieracium je významně korelována se základními fylogenetickými skupinami.]
  Annals of Botany. Roč. 104, č. 1 (2009), s. 161-178 ISSN 0305-7364
  Grant CEP: GA ČR GA206/05/0657
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: genome size * phylogeny * polyploidy
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 3.501, rok: 2009

  Phylogeny was the most important factor explaining the pattern of genome size variation in Hieracium sensu stricto (Hieracium subgen. Hieracium), species of western European origin having significantly lower genome size in comparison with those of eastern European origin. Any correlation with ecogeographic variables, including longitude, was outweighed by the divergence of the genus into two major phylogenetic lineages.

  Fylogenetický signál je nejvýznamnější faktor vysvětlující variabilitu ve velikosti genomu u Hieracium s. str. (Hieracium subgen. Hieracium). Druhy s těžistěm areálu či původem v západní Evropě mají statisticky průkazně větší velikost genomu než druhy východoevropské. Všechny ostatní korelace s ekogeografickými faktory, např. se zeměpisnou délkou, byly převáženy bazální divergencí rodu do dvou fylogenetických linií, korelovaných s velikostí genomu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175173