Počet záznamů: 1

Forty Necessary and Sufficient Conditions for Regularity of Interval Matrices: A survey

 1. 1.
  0329006 - UIVT-O 2010 RIV IL eng J - Článek v odborném periodiku
  Rohn, Jiří
  Forty Necessary and Sufficient Conditions for Regularity of Interval Matrices: A survey.
  [40 nutných a postačujících podmínek regularity intervalových matic.]
  Electronic Journal of Linear Algebra. Roč. 18, - (2009), s. 500-512 E-ISSN 1081-3810
  Grant CEP: GA ČR GA201/09/1957; GA ČR GC201/08/J020
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: interval matrix * regularity * singularity * necessary and sufficient condition * algorithm
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 0.892, rok: 2009
  http://www.math.technion.ac.il/iic/ela/ela-articles/articles/vol18_pp500-512.pdf http://www.math.technion.ac.il/iic/ela/ela-articles/articles/vol18_pp500-512.pdf

  This is a survey of forty necessary and sufficient conditions for regularity of interval matrices published in various papers over the last thirty-five years. Af ull list of references to the sources of all the conditions is given, and they are commented on in detail.

  Článek poskytuje přehled 40 nutných a postačujících podmínek regularity intervalových matic, publikovaných v různých časopisech v průběhu posledních 35 let. Je připojen úplný seznam odkazů a všechny podmínky jsou podrobně okomentovány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175163