Počet záznamů: 1

Cluster, SOM and NMF Analyses of Web Patterns

 1. 1.
  0328995 - UIVT-O 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Řezanková, H. - Húsek, Dušan - Snášel, V. - Kudělka, M. - Lehečka, O.
  Cluster, SOM and NMF Analyses of Web Patterns.
  [Klastrová, SOM a NMF analýza webových zdrojů.]
  Next Generation Web Services Practices. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009 - (Abraham, A.; Húsek, D.; Snášel, V.), s. 9-16. ISBN 978-0-7695-3821-1.
  [NWeSP 2009. International Conference on Next Generation Web Services Practices /5./. Prague (CZ), 09.11.2009-11.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA205/09/1079; GA MŠk(CZ) 1M0567
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: Web page * web pattern * cluster analysis * SOM * NMF
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  This paper focuses on web pages clustering as a tool for typical Web patterns searching and using. Traditional methods of cluster analysis, self-organizing map and nonnegative matrix factorization were applied. Web pages on products sale and automatically detected Web patterns were used as a testing data. The application of GD-CLS (gradient descent constrained least squares) which combines some of the best features of other methods was evaluated as the best solution.

  Dokument se zaměřuje na shlukování webových stránek, jako na nástroj pro vyhledávání a aplikaci typických vzorů z www stránek. Použity byly tradiční metody shlukové analýzy, samoorganizujicí se mapy (SOM) a nezáporný rozklad matice (NMF). Tímto aparátem byly automaticky detekovány Webové stránky zaměřené na prodej výrobků a.automaticky generované webové vzory byly použity jako testovací data. Použití metody GD-CLS (metoda největšího spádu - metoda nejmenších čtverců s omezeními), která v sobě spojuje ty nejlepší vlastnosti jiných metod byla vyhodnocena jako nejlepší řešení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175156