Počet záznamů: 1

Fluid-structure interaction

 1. 1.
  0328981 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Feistauer, M. - Horáček, Jaromír - Kučera, V. - Prokopova, J. - Sváček, Petr
  Fluid-structure interaction.
  [Interakce tekutiny se strukturou.]
  Matematika na vysokých školách - sborník 8.roč. semináře. Praha: JČMF a ČVUT Praha, 2009 - (Herrman, L.), s. 9-20. ISBN 978-80-01-04375-2.
  [Matematika na vysokých školách. Herbertov (CZ), 31.08.2009-02.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk OC09019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: aeroelasticity * biomechanics of voice * DGFEM
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  The paper is concerned with two subjects: flow induced airfoil vibrations and flow through channels with moving walls. This problem appears, for example, in the simulation of flow through human vocal folds. Discontinuous Galerkin FEM is promising robust method for the solution of compressible flow and in combination with the ALE method, it allows the solution of flow problems in time dependent domains.

  Článek se zabývá jednak vibracemi profilu způsobené proudem tekutiny, jednak prouděním v kanálu s pohyblivými stěnami. Tento problém se vyskytuje např. v simulacích proudění lidskými hlasivkami. Vyvinutá nespojitá Galerkinova metoda konečných prvků (DGFEM) je slibná robustní metoda pro řešení stlačitelného proudění tekutin a v kombinaci s ALE metodou dovoluje řešit problémy proudění na časově závislých oblastech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175146