Počet záznamů: 1

Self-Assemblies of Cationic Porphyrins with Functionalized Water-Soluble Single-Walled Carbon Nanotubes

 1. 1.
  0328968 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubát, Pavel - Lang, Kamil - Janda, Pavel - Frank, O. - Matulková, Irena - Sýkora, Jan - Civiš, Svatopluk - Hof, Martin - Kavan, Ladislav
  Self-Assemblies of Cationic Porphyrins with Functionalized Water-Soluble Single-Walled Carbon Nanotubes.
  [Samosestavené komplexy kationických porfyrinů s vodorozpustnými uhlíkovými nanotubami.]
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Roč. 9, č. 10 (2009), s. 5795-5802 ISSN 1533-4880
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1424; GA ČR(CZ) GA203/06/1244; GA AV ČR KAN100500652; GA AV ČR IAA400400804; GA AV ČR KAN200100801; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: cationic porphyrin * carbon nanotubes * fluorescence spectroscopy * FTIR * Raman spectroscopy
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.435, rok: 2009

  5,10,15,20-tetrakis(4-N-methylpyridyl)porphyrin, 5,10,15,20-tetrakis(2-N-methylpyridyl)porphyrin, and 5,10,15,20-tetrakis(4-trimethylammoniophenyl)porphyrin form self-assemblies with single-walled carbon nanotubes (SWNT) functionalized by polyaminobenzene sulfonic acid. Both steady-state and time-resolved emission studies revealed efficient quenching of the excited singlet states of the porphyrins. Atomic force microscopy, fluorescence confocal microscopy, and fluorescence lifetime imaging allowed the visualization of individual bundles of SWNTs and the differentiation of porphyrin molecules at specific binding sites of SWNT.

  Complexy vznikající samosestavením z kationických porfyrinů s funkcionalizovanými uhlíhovými nanotubami ve vodných roztocích byly studovány metodami optické spektroskopie, fluorescenční mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. Zhášení fluorescence porfyrinu v přítomnosti nanotub ukazuje na přenos elektronu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175138