Počet záznamů: 1

Molecular Rearrangement of 9b-Hydroxy-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-2,4-diones - A Convenient Pathway to Spiro-Linked Imidazolidine-Oxindole Derivatives

 1. 1.
  0328963 - FGU-C 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Klásek, A. - Lyčka, A. - Mikšík, Ivan - Růžička, A.
  Molecular Rearrangement of 9b-Hydroxy-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-2,4-diones - A Convenient Pathway to Spiro-Linked Imidazolidine-Oxindole Derivatives.
  [Molekulární přesmyk 9b-Hydroxy-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-2,4-dionů – Konvenční cesta k spiro-navázaným imidazolidin-oxindol derivátům.]
  Helvetica Chimica Acta. Roč. 92, č. 4 (2009), s. 689-708 ISSN 0018-019X
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA203/07/0320
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spiro-oxindoles * aminoquinolinediones
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 1.435, rok: 2009

  The elaborated methods allow to prepare spiro-oxindoles from 3-aminoquinolinediones in good to very good yields. The molecular rearrangement of compounds is not only of theoretical importance but enables, through a simple procedure, a targeted preparation of new types of spiro-oxindoles suitable both for biological testing as well as for studying further transformations

  Vyvinutá metoda umožňuje připravit spiro-oxindoly z 3-aminoquinolinedionů v dobrém a velmi dobrém výtěžku. Molekulární přesmyk látek není důležitý pouze teoreticky, ale pomocí jednoduchého postupu umožňuje cílenou přípravu nových typů spiro-oxindolů vhodných pro biologické testování i studium dalších přeměn
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175133