Počet záznamů: 1

Trends in aluminium export from a mountainous area to surface waters, from deglaciation to the recent: Effects of vegetation and soil development, atmospheric acidification, and nitrogen-saturation

 1. 1.
  0328912 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kopáček, Jiří - Hejzlar, Josef - Kaňa, Jiří - Norton, S. A. - Porcal, Petr - Turek, Jan
  Trends in aluminium export from a mountainous area to surface waters, from deglaciation to the recent: Effects of vegetation and soil development, atmospheric acidification, and nitrogen-saturation.
  [Export hliníku z horských oblastí do povrchových vod od odlednění do současnosti: Vliv tvorby půd a vegetace, atmosférické acidifikace a saturace povodí dusíkem.]
  Journal of Inorganic Biochemistry. Roč. 103, č. 11 (2009), s. 1439-1448 ISSN 0162-0134.
  [Keele Meeting on Aluminium /8./. Třešť, 21.02.2009-25.02.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/07/1200; GA ČR(CZ) GA526/09/0567; GA ČR(CZ) GA206/09/1764
  Grant ostatní:NFM(CZ) CZ-0051
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: palaeolimnology * MAGIC modelling * recovery from acidification
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 3.252, rok: 2009

  We reconstructed the history of terrestrial export of aluminium (Al) to Plešné Lake (Czech Republic) since the lake origin 12,600 BC, and predicted Al export for 2010–2050 on the basis of mass budget studies, palaeolimnological data, and MAGIC modelling. We focused on three major Al forms; ionic Al (Ali), organically-bound Al (Alo), and particulate Al hydroxide (Alp). In early post-glacial time, Plešné Lake received high terrestrial export of Al, but with a minor proportion of Alp (4–25 µM), and concentrations of Ali and Alo were negligible. Since the forest and soil development (9900–9000 BC), erosion has declined and soil organic acids increased export of Alo from soils. The terrestrial Alo leaching (7.5 µM) persisted throughout the Holocene until the industrial period. Then, Ali concentrations continuously increased (up to 28 µM in the mid-1980s) due to atmospheric acidification. Alo (5.5 µM) is predicted to dominate Al concentrations around 2050.

  Na základě látkových bilancí přeměn hliníku (Al), paleolimnologických studií (koncentrace Al v sedimentu) a modelování (MAGIC) jsme zrekonstruovali terestrický export Al do Plešného jezera od jeho vzniku (12,600 PřK) a předpověděli jeho vývoj pro období 2010–2050. Zaměřili jsme se na tři hlavní formy Al: iontový (Ali), organicky vázaný (Alo) a partikulovaný hydroxid hlinitý (Alp). Po roztátí ledovce bylo Plešné jezero vystaveno zvýšenému exportu partikulovaného Al (především hlinitokřemičitanů), ale s malým podílem Alp (4–25 µM), a koncentrace Ali a Alo byly zanedbatelné. Po vytvoření půd a lesního porostu v povodí (9900–9000 PřK) eroze a export Alp ustaly a tvorba půdních organických látek vedla ke zvýšenému vyplavování Alo (7.5 µM), který trval po celé preindustriální období Holocénu. Poté postupně vzrostly koncentrace Ali (až na 28 µM kolem 1985) vlivem kyselých dešťů. Kolem roku 2050 by měl být hlavní formou Al v přítocích do jezera opět Alo (5.5 µM).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175100