Počet záznamů: 1

CdTe quantum dots - preparation, physico-chemical properties and application as fluorescent markers

 1. 1.
  0328908 - UIACH-O 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hezinová, Věra - Svobodová, Ivona - Lišková, Marcela - Přikryl, Jan - Klepárník, Karel - Foret, František
  CdTe quantum dots - preparation, physico-chemical properties and application as fluorescent markers.
  [CdTe kvantové tečky - příprava, fyzikálně-chemické vlastnosti a aplikace jako fluorescenční značky.]
  EDS'09 - Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2009 - Proceedings.. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009 - (Hégr, O.), s. 163-168. ISBN 978-80-214-3933-7.
  [EDS '09 - Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference. Brno (CZ), 02.09.2009-03.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400310651; GA AV ČR KJB400310709; GA ČR GA203/08/1680; GA MŠk LC06023
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: quantum dots * fluorescent probes * semiconductor nanoparticles
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  The set of different sizes of CdTe nanoparticles coated with MPA was synthetized and characterized by fluorescence spectra and lifetimes. Their application as a cell fluorescent markers was tested.

  Byla připravena sada CdTe kvantových teček o různých velikostech a charakterizována pomocí fluorescenčních spekter a doby života fluorescence. Byla testována možnost použití kvantových teček pro fluorescenční značení buněk.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175096