Počet záznamů: 1

Josef Mocker and Prague´s medieval landscape (1872 - 1899)

 1. 1.
  0328895 - UDU-I 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Petrasová, Taťána
  Josef Mocker and Prague´s medieval landscape (1872 - 1899).
  [Josef Mocker a podoba středověké Prahy (1872 - 1899).]
  Prague and Bohemia. Medieval art, architecture and cultural exchange in Central Europe. London: British Archaeological Association and Maney Publishing, 2009 - (Opačić, Z.), s. 229-247. British Archaeological Association Conference Transactions, 32. ISBN 978-1-906540-58-6.
  [Medieval art and architecture in Prague and Bohemia. Praha (CZ), 07.07.2006-12.07.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Czech architecture of the 19th century * Gothic revival * Prague * conservation
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  One of the most important representatives of the Czech Gothic Revival, the architect Josef Mocker (1835–1899), greatly shaped our understanding of what the medieval city of Prague was like. The paper illlustrates this by analysing three types of his projects: the restorations on the Cathedral of St Vitus and other sacred monuments; the documentation of both sacred and secular buildings slated for demolition and early drawings of medieval houses. Finally, the story of Karlstein Castle´s restoration is mentioned.

  Jeden z nejvýznamějších reprezentantů české neogotiky, architekt Josef Mocker (1835–1899), významně ovlivnil naši představu středověké Prahy. Příspěvek to ukazuje na skupině sakrálních staveb (včetně katedrály sv. Víta), dokumentačním materiálu ke zbořeným sakrálním i světským stavbám a na nákresech středověké architektury. Na závěr je pro srovnání připomenuto Mockerovo působení při rekonstrukci hradu Karlštejna.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175088