Počet záznamů: 1

Vliv biologické úpravy povrchu vybraných implantačních materiálu na proliferaci a syntetickou aktivitu kostních buněk. Studie in vitro

 1. 1.
  0328845 - UMCH-V 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pešáková, V. - Kubies, Dana - Riedel, Tomáš - Třesohlavá, Eliška - Himmlová, L.
  Vliv biologické úpravy povrchu vybraných implantačních materiálu na proliferaci a syntetickou aktivitu kostních buněk. Studie in vitro.
  [The impact of biological modification of the surface of selected implant materials on the proliferation and synthetic activity of bone cells. In vitro study.]
  Česká revmatologie. Roč. 17, č. 2 (2009), s. 84-90 ISSN 1210-7905
  Grant CEP: GA MZd NR8829
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: implant materials * surface properties * serum
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie

  Pokrytí vybraných implantačních materiálů aktivovanou plazmou (tj. fibrinovou sítí) vede k vytvoření povrchu s potřebnou rovnováhou mezi mírou proliferace a syntetickou aktivitou osteoblastů jako modelu imunitní odpovědi organizmu na zavedený implantát.

  Overalying of selected implant materials by activated plasma (i.e. fibrin network) leads to formation of a surface with required balance between the proliferation rate and synthetic activity of osteoblasts as a model of organisms’s immune response to an applied implant.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175050