Počet záznamů: 1

Control of the interphase interaction and morphology in the organic-inorganic polymer nanocomposites

 1. 1.
  0328818 - UMCH-V 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Murias, Piotr - Matějka, Libor
  Control of the interphase interaction and morphology in the organic-inorganic polymer nanocomposites.
  [Řízená mezifázová interakce a morfologie v organicko-anorganických polymerních nanokompozitech.]
  ICCM17. Edinburgh: University of Strathclyde, 2009, E6.6/1-E6.6/7.
  [International Conference on Composite Materials /17./. Edinburgh (GB), 27.07.2009-31.07.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: organic-inorganic polymer * interphase interaction * nonocomposite * POSS
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  https://www.eventsforce.net/IOM/media/uploaded/EVIOM/event_7/ICCM%20FINAL%20PROG%20v4.pdf https://www.eventsforce.net/IOM/media/uploaded/EVIOM/event_7/ICCM%20FINAL%20PROG%20v4.pdf

  The organic-inorganic polymers based on epoxy networks and (a) silica generated in situ by the sol-gel process or (b) polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) units were synthesized and characterized. Interphase interaction and morphology of the nanostructured hybrids were controlled and the factors governing structure and properties of these nanocomposites are discussed.

  Organicko-anorganické polymery na bázi epoxidových sítí a (a) siliky generované in-situ sol-gel procesem nebo (b) polyhedrálních oligomerních silsesquioxanových (POSS) jednotek, byly syntetizovány a charakterizovány. V práci jsou uvedeny způsoby řízení mezifázové interakce a morfologie nanostrukturovaných hybridů a jsou diskutovány faktory určující strukturu a vlastnosti nanokompozitů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175028