Počet záznamů: 1

Determining the availability of phosphate and glucose for bacteria in P-limited mesocosms of NW Mediterranean surface waters

 1. 1.
  0328796 - BC-A 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Tanaka, T. - Thingstad, T. F. - Gasol, J.M. - Cardelús, C. - Jezbera, Jan - Sala, M.M. - Šimek, Karel - Unrein, F.
  Determining the availability of phosphate and glucose for bacteria in P-limited mesocosms of NW Mediterranean surface waters.
  [Určování dostupnosti fosfátu a glukózy pro bakterie ve fosforem limitovaném mesokosmu v povrchových vodách Středozemního moře.]
  Aquatic Microbial Ecology. Roč. 56, č. 1 (2009), s. 81-91 ISSN 0948-3055
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/08/0015
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: microbial food-web * dissolved organic-carbon * nutrient limitation * bacterioplankton growth * heterotrophic bacteria
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.743, rok: 2009

  Availability of phosphate for phytoplankton and bacteria and of glucose for bacteria was studied in mesocosms using NW Mediterranean coastal water with added phosphate, glucose, or a combination of both. We observed an initial increase of bacterial production in all mesocosms, a continuous increase of particulate P only in the P-enriched mesocosms, and a greater accumulation of dissolved organic C in the glucose-enriched mesocosms compared to those enriched by both glucose and P. This suggests that the water used was initially P-starved with a certain pool of degradable organic C available for bacteria. Specific phosphate affinities indicated a P limitation for the bacterial community in all mesocosms. Specific glucose affinities were different between the mesocosms but much lower than the theoretical maximum predicted from the diffusion-limited model. This suggests that the glucose pool was not a strong controlling factor of bacterial growth.

  Dostupnost fosfátu pro fytoplankton a bakterie a glukózy pro bakterie byla studována v mezokosmu za použití SZ pobřežní vody ze Středozemního moře a přidaného fosfátu, glukózy, nebo kombinace obojího. Pozorovali jsme počáteční vzrůst bakteriální produkce ve všech variantách, kontinuální vzrůst foforu pouze ve fosforem obohacených variantách a vyšší akumulaci rozpuštěného organického uhlíku ve variantách s přidanou glukózou oproti variantám s glukózou a fosforem najednou. To indikovalo, že použitá voda byla zpočátku limitovaná fosforem s určitým obsahem rozložitelného organického uhlíku dostupného pro bakterie. Afinita k fosforu indikovala limitaci fosforem u všech variant. Celkově se glukóza neukázala jako silný faktor kontrolující bakterální růst.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175012