Počet záznamů: 1

On conditional independence in evidence theory

 1. 1.
  0328792 - UTIA-B 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vejnarová, Jiřina
  On conditional independence in evidence theory.
  [O podmíněné nezávislosti v teorii evidence.]
  Proceedings of 6th International Symposium on Imprecise Probability: Theories and Applications ISIPTA'09. Durham: SIPTA Society for Imprecise Probability: Theories and Applications, 2009 - (Augustin, T.; Coolen, F.; Moral, S.; Troffaes, M.), s. 431-440
  [6th International Symposium on Imprecise Probability: Theories and Applications ISIPTA'09. Durham (GB), 14.07.2009-18.07.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100750603; GA ČR GA201/09/1891
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 2C06019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Evidence theory * Random sets independence * Conditional independence, * Conditional noninteractivity
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/MTR/vejnarova-on conditional independence in evidence theory.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/MTR/vejnarova-on conditional independence in evidence theory.pdf

  The goal of this paper is to introduce a new concept of conditional independence in evidence theory, to prove its formal properties, and to show in what sense it is superior to the concept introduced previously by other authors.

  Cílem tohoto článku je představit nový koncept podmíněné závyslosti v evidenční teorii, dokazujíce její formální náležitosti, a ukazuje v čem je nadřazený konceptům představeným jinými autory.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175009