Počet záznamů: 1

The Use of Higher Plants in the Comet Assay

 1. 1.
  0328776 - UEB-Q 2010 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Gichner, Tomáš - Znidar, I. - Wagner, E. D. - Plewa, M. J.
  The Use of Higher Plants in the Comet Assay.
  [Použití vyšších rostlin v kometovém testu.]
  Comet Assay in Toxicology. Vol. Issues in Toxicology No 5. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009 - (Anderson, D.; Dhawan, A.), s. 98-119. ISBN 978-0-85404-199-2
  Grant CEP: GA ČR GA521/05/0500
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Comet Assay * DNA * Genetic toxicology
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  For most plants growing in polluted areas or treated with agricultural chemicals, no genotoxicity assays are available. We have reviewed the possibilities of using the alkaline protocol of the plant-based molecular assay - the Single Cell Gel Electrophoresis (SCGE) assay (also called Comet assay) as a method for detecting induced DNA damage in crops and wild plants.

  Pro většinu rostlinných druhu, které rostou v znecištěném prostředí nebo jsou na ně aplikovány chemické prostředky nemáme k dispozici genotoxické testy. V přehledu uvádíme možnosti využití gelové elektroforézy jednotlivých buněk, tzv, kometový test, k detekci poškození DNA v buňkach, jak u zemědělských plodin, tak u ostatních rostlin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174997