Počet záznamů: 1

Low-temperature phenomena in highly doped grained diamond

 1. 1.
  0328771 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mareš, Jiří J. - Hubík, Pavel - Krištofik, Jozef - Nesládek, Miloš
  Low-temperature phenomena in highly doped grained diamond.
  [Jevy při nízkých teplotách v silně dopovaném zrnitém diamantu.]
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Roč. 9, č. 6 (2009), s. 3689-3694 ISSN 1533-4880
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nanocrystalline diamond films * granular structure * superconductivity
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.435, rok: 2009

  The contribution deals with low-temperature phenomena observed in highly boron-doped nanocrystalline diamond films grown by plasma enhanced chemical vapour deposition technique. We put special emphasis on the effects likely related to the granular structure of this material. It has been shown that the experimental data concerning critical currents, supercurrents induced by thermal noise in the normal phase and current-induced Josephson's noise in the superconductivity transition region may be consistently explained by a model of superconducting grains interconnected by a single or a few weak links having a characteristic dimension in the nanometer range.

  Práce se zabývá nízkoteplotním jevem pozorovaným ve vysoce bórem dopovaném nanokrystalickém diamantu. Nanodiamantový film byl vytvořen technikou PECVD.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174994