Počet záznamů: 1

On the magnetism, thermal- and electrical transport of SrMoO.sub.2./sub.N

 1. 1.
  0328770 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Logvinovich, D. - Hejtmánek, Jiří - Knížek, Karel - Maryško, Miroslav - Homazava, N. - Tomeš, P. - Aguiar, R. - Ebbinghaus, S.G. - Reller, A. - Weidenkaff, A.
  On the magnetism, thermal- and electrical transport of SrMoO2N.
  [Magnetismus, tepelné a elektrické vlastnosti SrMoO2N.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 105, č. 2 (2009), 023522/1-023522/6 ISSN 0021-8979
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: oxynitride perovskites * SrMoO2N
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.072, rok: 2009

  Physical properties of perovskite-type SrMoO2N phases were studied in the temperature range of 3 K < T < 300 K. The polycrystalline material shows weakly temperature dependent electrical resistivity and low glasslike heat conductivity, both reflecting the unusual strength of the scattering processes in the charge carrier transport. The absolute value of its magnetic susceptibility is, however, half of that for SrMoO3. Simultaneously, the lower Sommerfeld coefficient gamma measured for the oxynitride confirms the lower density of states near the Fermi level for SrMoO2N compared to SrMoO3.

  Fyzikální vlastnosti perovskitu SrMoO2N byly studovány v teplotním rozmezí 3 K <300 K. Polykrystalický materiál vykazuje teplotně slabě závislý elektrický odpor a nízkou hodnotu tepelné vodivosti, které odrážejí neobvykle silnou intenzitu rozptylu nositelů náboje. Absolutní hodnota magnetické susceptibility dosahuje však pouze poloviční hodnoty příslušející SrMoO3. Podstatně nižší Sommerfeldův koeficient, detekovaný pro oxynitride SrMoO2N, potvrzuje nezávisle nižší hustotu stavů v blízkosti Fermiho meze ve srovnání s SrMoO3.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174993