Počet záznamů: 1

Identification and Quantification of Several Mammalian Steroid Hormones in Plants by UPLC-MS/MS

 1. 1.
  0328735 - UEB-Q 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Simerský, Radim - Novák, Ondřej - Morris, David - Pouzar, Vladimír - Strnad, Miroslav
  Identification and Quantification of Several Mammalian Steroid Hormones in Plants by UPLC-MS/MS.
  [Identifikace a kvantifikace několika savčích steroidních hormonů v rostlinách pomocí UPLC-MS/MS.]
  Journal of Plant Growth Regulation. Roč. 28, č. 2 (2009), s. 125-136 ISSN 0721-7595
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200380801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: Ultra-performance liquid chromatography (UPLC) * Tandem mass spectrometry (MS/MS) * Immunoaffinity purification * Steroids * Plant extracts * Digitalis purpurea * Nicotiana tabacum * Inula helenium
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 2.438, rok: 2009

  We have developed an effective method for the isolation, identification and quantification of several mammalian steroid hormones and their metabolites in plant tissues. The purification protocol was based on immunoaffinity chromatography (IAC) using immobilized generic polyclonal anti-Δ4-3-keto-steroid antibodies. Plant extracts were analysed by ultra-performance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (UPLC-ESI(+)-MS/MS). The detection limit of the method for most of the steroids analyzed was close to 10 fmol and the response was linear up to 50 pmol injected. In the analysed extracts from Digitalis purpurea, Nicotiana tabacum and Inula helenium, four endogenous steroids were detected. Progesterone was found in all three plants at concentrations comparable to those reported in previous studies. Androstendione (in N. tabacum and I. helenium), 17α-hydroxyprogesterone, and 16-dehydroprogesterone (both in D. purpurea) were identified for the first time in plants.

  V článku představujeme metodu pro izolaci, identifikaci a kvantifikaci savčích steroidních hormonů a jejich metabolitů v rostlinných vzorcích. Purifikace rostlinného materiálu byla založena na imunoafinitní chromatografii (IAC) využívající polyklonální protilátky s velmi širokou specifitou. K analýze rostlinných extraktů byl použit hmotnostní spektrometr ve spojení s ultra účinnou kapalinovou chromatografií (UPLC-MS/MS). Detekční limity pro většinu analyzovaných steroidů se blížily 10 fmol, odezva zůstávala lineární do nástřiku 50 pmol. V analyzovaných extraktech modelových rostlin, náprstníku červeného, tabáku a omanu pravého, byla detekována přítomnost čtyř endogenních steroidů. Progesteron byl nalezen ve všech třech modelových rostlinách v koncentracích srovnatelných s dříve publikovanými výsledky. Zbylé tři steroidy byly v rostlinách identifikovány poprvé, androstendion ve vzorcích tabáku a omanu pravém, 17α-hydroxyprogesteron a 16-dehydroprogesteron v náprstníku červeném.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174973