Počet záznamů: 1

Endogenous cytokinins, auxins and abscisic acid in Ulva fasciata (Chlorophyta) and Dictyota humifusa (Phaeophyta): towards understanding their biosynthesis and homoeostasis

 1. 1.
  0328734 - UEB-Q 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Stirk, W.A. - Novák, Ondřej - Hradecká, Veronika - Pěnčík, Aleš - Rolčík, Jakub - Strnad, Miroslav - van Staden, J.
  Endogenous cytokinins, auxins and abscisic acid in Ulva fasciata (Chlorophyta) and Dictyota humifusa (Phaeophyta): towards understanding their biosynthesis and homoeostasis.
  [Endogenní hladiny cytokininů, auxinů a kyseliny abscisové v Ulva fasciata (Chlorophyta) a Dictyota humifusa (Phaeophyta): za účelem porozumění jejich biosyntéze a homeostazi.]
  European Journal of Phycology. Roč. 44, č. 2 (2009), s. 231-240 ISSN 0967-0262
  Grant CEP: GA ČR GA206/05/0894
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: abscisic acid * auxins * cytokinins
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 1.556, rok: 2009
  www.informaworld.com/smpp/content~content=a911046981

  The aim of this study was to investigate variation in concentration of endogenous cytokinins, auxins and abscisic acid in two seaweeds collected over a 1 year period. Ulva fasciata (Ulvales, Chlorophyta) and Dictyota humifusa (Dictyotales, Phaeophyta) were collected bimonthly from the inter-tidal zone at Rocky Bay, South Africa. cis-Zeatin, isopentenyladenine and their ribotide and riboside conjugates were the main cytokinins present in both seaweeds with low concentrations of trans-zeatin, dihydrozeatin and aromatic cytokinins. Based on the cytokinins detected, we propose that the ribotides are also the first intermediates formed during de novo biosynthesis in seaweeds and are subsequently converted to free-bases and ribosides. The only indole compounds detected in both species were free indole-3-acetic acid and indole-3-acetamide (IAM). Endogenous abscisic acid was detected in most samples with levels in U. fasciata generally being higher than those measured in D. humifusa.

  Cílem této práce bylo studium změn v koncentracích endogenních cytokininů, auxinů a kyseliny abscisové u dvou druhů mořských řas sbíraných v průběhu jednoho roku. Ulva fasciata (Ulvales, Chlorophyta) a Dictyota humifusa (Dictyotales, Phaeophyta) byly sbírány každé dva měsíce v přílivové zóně v Rocky Bay v Jihoafrické Republice. Hlavními cytokininy přítomnými jak v obou řasách byly cis-zeatin, isopentenyladenin a jejich ribotidy a ribosidy, zatímco trans-zeatin, dihydrozeatin a aromatické cytokininy se vyskytovaly v nízkých koncentracích. Podle výsledků analýzy cytokininů předpokládáme, že ribotidy jsou v mořských řasách prvními meziprodukty biosyntézy a jsou následně převáděny na volné báze a ribosidy. Jedinými idolovými sloučeninami detekovanými v obou řasách byly volná kyselina 3-indolyloctová a 3-indolylacetamid (IAM). Koncentrace kyseliny abscisové byla ve většině vzorků vyšší u řasy U. fasciata, než tomu bylo u druhu D.humifusa.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174972