Počet záznamů: 1

Stabilizing diamond surface conductivity by phenol-formaldehyde and acrylate resins

 1. 1.
  0328730 - FZU-D 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Rezek, Bohuslav - Kozak, Halyna - Kromka, Alexander
  Stabilizing diamond surface conductivity by phenol-formaldehyde and acrylate resins.
  [Stabilizace povrchové vodivosti diamantu pomoci fenol-formaldehydových a akrylátových pryskyřic.]
  Thin Solid Films. Roč. 517, č. 13 (2009), s. 3738-3741 ISSN 0040-6090
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400100701; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: diamond * surface conductivity * polymer * passivation
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.727, rok: 2009

  H-terminated undoped nano-crystalline diamond films of 200 nm thickness are deposited by microwave plasma chemical vapor deposition on fused silica substrates seeded by a diamond powder. Phenol-formaldehyde and acrylate resins are spin-coated on the diamond films in the thickness of 0.2–1.7 μm. After the coating, the surface conductivity changes by −12% to +52% compared to a bare diamond surface. It also exhibits significantly higher temporal stability.

  Vrstvy nanokrystalického diamantu byly deponovány v mikrovlnném plazmatu chemickou depozici s par plynu na podložkách křemenného skla, předem nukleoványch diamantovým práškem. Stabilizace vodíkové terminace (tj. vodivosti) s použitím povrchové pasivaci fenol-formaldehydových a akrylátových pryskyřic tloušťky 0.2–1.7 μm byla studována měřením volt-ampérových charakteristik. Vodivost pasivovaných povrchů se měnila v rozsahu −12% to +52% a zároveň se pozorovalo zvýšení její stability.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174969