Počet záznamů: 1

Structure and stability of semiconductor tip apexes for atomic force microscopy

 1. 1.
  0328715 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pou, P. - Ghasemi, S.A. - Jelínek, Pavel - Lenosky, T. - Goedecker, S. - Perez, R.
  Structure and stability of semiconductor tip apexes for atomic force microscopy.
  [Struktura a stabilita polovodičových hrotů pro mikroskop atomárních sil.]
  Nanotechnology. Roč. 20, č. 26 (2009), 264015/1-264015/10 ISSN 0957-4484
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400100701; GA AV ČR IAA100100905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: AFM * first principles simulations * DFT * force spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.137, rok: 2009

  Here we present a detailed and systematic study of the most common structures that can be expected at the apex of the Si tips used in experiments.

  V této práci prezentujeme detailní a systematickou studii nejběžnějších struktur, které můžeme očekávat na vrcholu křemíkových hrotů používaných v experimentech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174960