Počet záznamů: 1

Simultaneous electrochemical monitoring of metabolites related to the xanthine oxidase pathway using a grinded carbon electrode

 1. 1.
  0328712 - BFU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hasoň, Stanislav - Štěpánková, S. - Kouřilová, Alena - Vetterl, Vladimír - Lata, J. - Fojta, Miroslav - Jelen, František
  Simultaneous electrochemical monitoring of metabolites related to the xanthine oxidase pathway using a grinded carbon electrode.
  [Elektrochemická detekce metabolitů vznikajících při katabolizmu purinů působením enzymu xanthin oxidáza na zdrsněných uhlíkových elektrodách.]
  Analytical Chemistry. Roč. 81, č. 11 (2009), s. 4302-4307 ISSN 0003-2700
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KAN200040651; GA AV ČR(CZ) IAA400040804; GA ČR(CZ) GA203/07/1195; GA ČR(CZ) GA202/08/1688; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: performance liquid-chromatography * uric-acid * capillary-electrophoresis
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 5.214, rok: 2009

  We show that the proposed electrochemical technique can be applied to parallel detection of metabolites involved in the XO pathway excreted in urine without any pretreatment of the clinical samples.

  Bylo ukázáno, že jednotlivé metabolity reakce, jež je katalyzována xanthin oxidázou, lze detekovat v moči bez jakékoliv úpravy těchto klinických vzorků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174958