Počet záznamů: 1

Improved sensitivity and selectivity of uric acid voltammetric sensing with mechanically grinded carbon/graphite electrodes

 1. 1.
  0328710 - BFU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hasoň, Stanislav - Vetterl, Vladimír - Jelen, František - Fojta, Miroslav
  Improved sensitivity and selectivity of uric acid voltammetric sensing with mechanically grinded carbon/graphite electrodes.
  [Zesílení citlivosti a senzitivity voltametrické detekce kyseliny močové na mechanicky zdrsněných uhlíkových/grafitových elektrodách.]
  Electrochimica acta. Roč. 54, č. 6 (2009), s. 1864-1873 ISSN 0013-4686
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KAN200040651; GA ČR(CZ) GA203/07/1195; GA MŠk(CZ) LC06035; GA ČR(CZ) GA202/08/1688; GA AV ČR(CZ) IAA400040804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: grinded carbon electrodes * voltammetry * uric acid
  Kód oboru RIV: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk-stroj
  Impakt faktor: 3.325, rok: 2009

  An excellent agreement between electrochemical and routine biochemical determination of UA in the biological samples is demonstrated.

  Byla nalezena velice dobrá shoda mezi enzymatickou a elektrochemickou detekcí močové kyseliny v reálných vzorcích moči.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174956