Počet záznamů: 1

Improved electrochemical detection of purine nucleobases at mechanically roughened edge-plane pyrolytic graphite electrode

 1. 1.
  0328709 - BFU-R 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Hasoň, Stanislav - Fojt, Lukáš - Šebest, Peter - Fojta, Miroslav
  Improved electrochemical detection of purine nucleobases at mechanically roughened edge-plane pyrolytic graphite electrode.
  [Zesílení elektrochemické detekce purinových nukleobází pomocí zdrsněných pyrolytických grafitových elektrod v "edge" orientaci.]
  Electroanalysis. Roč. 21, 3-5 (2009), s. 666-670 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KAN200040651; GA ČR(CZ) GA203/07/1195; GA ČR(CZ) GA202/08/1688; GA AV ČR(CZ) IAA400040804; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: voltammetry * adsorptive stripping * anodic stripping
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  We show that the electrode surface grinding with 15-mu MSiC particles resulted in a remarkable improvement of oxidation signals of purine bases with no addition of copper ions.

  Bylo zjištěno, že obrušování uhlíkových povrchů 15 um SiC částicemi vede k zesílení detekce (nejméně o dva řády) oxidačních signálů purinových bází bez přítomnosti měďnatých iontů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174955