Počet záznamů: 1

Deposition of NiO onto MoO3/gamma-Al2O3 Extrudates by Slurry Impregnation Method

 1. 1.
  0328704 - UCHP-M 2010 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav - Vít, Zdeněk
  Deposition of NiO onto MoO3/gamma-Al2O3 Extrudates by Slurry Impregnation Method.
  [Depozice NiO na extrudáty MoO3/gamma-Al2O3 metodou suspenzní impregnace.]
  Reaction Kinetics and Catalysis Letters. Roč. 97, č. 2 (2009), s. 307-313 ISSN 0133-1736
  Grant CEP: GA ČR GA104/09/0751
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: slurry impregnation * eggshell distribution * hydrodesulfurization
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.557, rok: 2009

  NiO-MoO3/gamma-Al2O3 catalysts were prepared by the reaction of gamma-Al2O3 extrudates with an aqueous slurry of MoO3, followed by the reaction of the MoO3/gamma- Al2O3 catalyst with an aqueous slurry of NiO, Ni(OH)2, NiCO3.2Ni(OH)2.xH2O, or 2NiCO3.3Ni(OH)2.4H2O and by subsequent drying. The NiO deposition was examined with electron probe microanalysis. The deposited Ni efficiently increased the activity in benzothiophene hydrodesulfurization.

  NiO-MoO3/gamma-Al2O3 katalyzátory byly připraveny reakcí extrudátů gamma-Al2O3 s vodnou suspenzí MoO3, následnou reakcí katalyzátoru MoO3/gamma-Al2O3 s vodnou suspenzí NiO, Ni(OH)2, NiCO3.2Ni(OH)2.xH2O, či 2NiCO3.3Ni(OH)2.4H2O s následným sušením. Depozice NiO byla vyhodnocena analýzou elektronovou mikroskopií. Nanesený Ni efektivně zvyšoval aktivitu v hydrodesulfurizaci benzothiofenu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174951