Počet záznamů: 1

Applications of Silicon-Carbon Coupling Constants

 1. 1.
  0328700 - UCHP-M 2010 RIV NL eng M - Část monografie knihy
  Blechta, Vratislav
  Applications of Silicon-Carbon Coupling Constants.
  [Užití kapling konstant křemík-uhlík.]
  Annual Reports on NMR Spectroscopy. Vol. 2. Volume 67. Amsterdam: Elsevier, 2009 - (Webb, G.), s. 97-264. ISBN 978-0-12-375058-7
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/0738; GA AV ČR IAA400720706
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: silicon-carbon coupling constants * 29Si NMR * 13C NMR
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Experimental methods used for detection of silicon-carbon coupling constants are summarized with emphasis to multiple-bond couplings. Values of silicon-carbon coupling constants are related to electronic structure parameters like electronegativity of substituents, s- character of silicon-carbon bond, s-electron densities and others. Extensive tables of silicon-carbon coupling constants are given in appendices.

  V práci je uveden přehled experimentálních metod pro měření kapling konstant křemík-uhlík s důrazem na vícevázané kaplingy. Hodnoty kapling konstant křemík-uhlík jsou vztaženy k parametrům elektronové struktury jako elektronegativita substituentů, s-charakter vazby křemík-uhlík, s-elektronové hustoty atd. V apendixu jsou uvedeny rozsáhlé tabulky kapling konstant křemík-uhlík.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174948