Počet záznamů: 1

Auxin transport routes in plant development

 1. 1.
  0328690 - UEB-Q 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Petrášek, Jan - Friml, J.
  Auxin transport routes in plant development.
  [Cesty transportu auxinu ve vývoji rostlin.]
  Development. Roč. 136, č. 16 (2009), s. 2675-2688 ISSN 0950-1991
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600380604
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: ROOT-HAIR DEVELOPMENT * ARABIDOPSIS-THALIANA * LATERAL ROOT
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 7.194, rok: 2009

  The differential distribution of the plant signaling molecule auxin is required for many aspects of plant development. Local auxin maxima and gradients arise as a result of local auxin metabolism and, predominantly, from directional cell-to-cell transport. In this primer, we discuss how the coordinated activity of several auxin influx and efflux systems, which transport auxin across the plasma membrane, mediates directional auxin flow. This activity crucially contributes to the correct setting of developmental cues in embryogenesis, organogenesis, vascular tissue formation and directional growth in response to environmental stimuli.

  Mnoho aspektů vývoje rostlin je řízeno prostřednictvím rozdílného zastoupení signální molekuly auxinu. Udržování gradientů v koncentraci auxinu je výsledkem jak metabolismu tak jeho směrovaného transportu z buňky do buňky. V tomto krátkém přehledu diskutujeme jakou úlohu hrají ve směrovaném toku auxinu vzájemně koordinované systémy transportérů auxinu do buňky a z buňky. Jejich souhra podstatným způsobem přispívá ke správnému vývoji embrya, orgánů, vodivých pletiv jakož i ke směrovanému růstu rostlin v reakci na okolní podněty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174942