Počet záznamů: 1

Vortex-strength models in hydrodynamics

 1. 1.
  0328685 - UH-J 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kolář, Václav
  Vortex-strength models in hydrodynamics.
  [Modely síly víru v hydrodynamice.]
  33rd IAHR Congress: Water engineering for a sustainable environment. Madrid: IAHR, 2009, s. 1801-1808. ISBN 978-90-78046-08-0.
  [IAHR Congress /33./. Vancouver (CA), 09.08.2009-14.08.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200600801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: vortex * vortex strength
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  By examining the unsteady Taylor vortex the paper shows how three different vortex-strength models work. This comparison includes the conventional circulation, circulation based on the so-called residual vorticity, and the integral of the local swirling-strength parameter. The outcome of these models naturally differs, even for an ideally axisymmetric vortex. It is emphasized that the vortex region, vortex boundary and, consequently, the (integral) vortex strength are directly dependent on the choice of the concept of local vortex intensity. Shear-biased vortex-strength models are clearly distinguished.

  Na podkladě zkoumání nestacionárního Taylorova víru článek ukazuje, jak fungují tři různé modely síly víru. Toto srovnání zahrnuje konvenční cirkulaci, cirkulaci založenou na tzv. reziduální vířivosti, a integrál lokálního parametru vířivé síly. Výsledky těchto modelů se přirozeně liší, dokonce i pro ideálně osově symetrický vír. Je zdůrazněno, že oblast víru, hranice víru, a v důsledku toho i (integrální) síla víru jsou přímo závislé na výběru konceptu lokální intenzity víru. Smykově zkreslené modely síly víru jsou jasně rozlišeny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174940