Počet záznamů: 1

Nonlinear magnetoimpedance and parametric excitation of standing spin waves in a glass-covered microwire

 1. 1.
  0328683 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kraus, Luděk - Vázquez, M. - Infante, G. - Badini-Confalonieri, G. - Torrejón, J.
  Nonlinear magnetoimpedance and parametric excitation of standing spin waves in a glass-covered microwire.
  [Nelineární magneto-impedance a parametrické buzení stojatých spinových vln ve sklem pokrytém mikrodrátu.]
  Applied Physics Letters. Roč. 94, č. 6 (2009), 062505/1-062505/3 ISSN 0003-6951
  Grant CEP: GA ČR GA102/08/0743
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: amorphous magnetic materials * giant magnetoimpedance * spin waves
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.554, rok: 2009

  The giant magnetoimpedance of an glass-covered amorphous microwire was investigated in the frequency range of 10 MHz-3,5 GHz. When the exciting microwave current exceeds some threshold value, a periodic fine structure appears in the frequency dependence of the complex impedance. The appearance of this nonlinear phenomenon is interpreted to be a consequence of the parametric excitation of standing spin waves.

  Byla studována obří magneto-impedance sklem pokrytého amorfního mikrodrátu ve frekvenčním rozsahu 10 MHz-3,4 GHz. Při překročení jisté prahové velikosti budícího mikrovlnného proudu je pozorována jemná struktura na frekvenční závislosti komplexní impedance. Tento nelineární jev je vysvětlen parametrickým buzením stojatých spinových vln.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174939