Počet záznamů: 1

Measurements of heterogeneous particles in superheated steam in turbines of coal-fired power plants

 1. 1.
  0328652 - UT-L 2010 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kolovratník, Michal - Hrubý, Jan - Ždímal, Vladimír - Jiříček, I. - Bartoš, Ondřej - Moravec, Pavel
  Measurements of heterogeneous particles in superheated steam in turbines of coal-fired power plants.
  [Měření heterogenních částic v přehřáté páře v turbínách uhelných elektráren.]
  Eighth European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. Vol. 8. Graz: Technischen Universität Graz, 2009 - (Heitmeir, F.; Martelli, F.; Manna, M.), s. 1115-1125. ISBN 978-3-85125-036-7.
  [Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics /8./. Graz (AT), 23.03.2009-27.03.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1633; GA ČR(CZ) GA101/05/2536
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514; CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: heterogeneous nucleation * steam turbine * steam condensation
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika

  Impurities and admixtures in steam influence the phase transition and thus co-determine the intensity of adverse effects of wet steam in steam turbines. Recently we developed a new method and device enabling continuous sampling of non-condensed superheated steam diluted with an inert gas. In the present work, the detection limit has been refined down to 3 nm. We compare concentrations and size distributions of heterogeneous particles measured at two powerplants and a heat plant. The concentrations of particles are too small to explain the total mass of chemicals in condensed steam samples.

  Nečistoty a příměsi ve vodní páře ovlivňují fázový přechod a tím spoluurčují intenzitu nepříznivých účinků mokré páry v parních turbínách. Nedávno byla tímto týmem vyvinuta metoda a přístroj, umožňující kontinuální vzorkování nekondenzované přehřáté páry zředěné inertním plynem. V této práci byla detekční mez snížena na 3 nm. Jsou porovnány koncentrace částic a rozdělení podle velikosti měřené na dvou elektrárnách a teplárně. Koncentrace částic jsou příliš malé, aby vysvětlily celkovou hmotu chemikálií ve vzorcích kondenzované páry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174922