Počet záznamů: 1

The Adsorption of Neutral Glycine Molecules on Ice Nanolayers

 1. 1.
  0328650 - UFCH-W 2010 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
  Thiam, Michel Malick - Ebrahimi, M.
  The Adsorption of Neutral Glycine Molecules on Ice Nanolayers.
  [Adsorbce neutrálních molekul glycinu na nanovrstvách ledu.]
  e-Journal of Surface Science and Nanotechnology. Roč. 7, č. 0 (2009), s. 693-698 ISSN 1348-0391
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: infrared absorption spectroscopy * vibrations of adsorbed molecules * copper * water * biological molecules-proteins
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  We report first results about the ability of low density amorphous ice nanolayers to behave as a “matrix” and trap monomeric neutral glycine molecules at 125 K, a temperature much greater than the commonly used liquid He temperature region. FTIR-RAS spectra of those monomeric neutral glycine molecules adsorbed on low dense amorphous ice were obtained for the first time and indicate that glycine adsorbs molecularly with the carboxylic group and the nitrogen atom hydrogen-bonded to the ice surface. This paper is dedicated to Dr. Zlatko Knor and Prof. Dr. Kenzi Tamaru.

  Práce popisuje první výsledky studia amorfních nanovrstev ledu s nízkou hustotou, zaměřeného na schopnosti těchto nanovrstev chovat se jako “matice” a zachycovat monomerické neutrální molekuly glycinu při teplotě 125 K, tj. při teplotě mnohem vyšší, než běžně použivaný rozsah teplot tekutého He. FTIR-RAS spektra těchto monomerických neutrálních molekul glycinu adsorbovaných na amorfním ledu s nízkou hustotou byla získána vůbec poprvé a naznačují, že glycin adsorbuje molekulárně s karboxylickou funkční grupou a atomem dusíku vázaným na ledový povrch vodikovou vazbou. Tato práce je věnována Dr. Zlatku Knorovi a Profesoru Dr. Kenzi Tamaru
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174920