Počet záznamů: 1

On the reduction of the non-diamond phase in nanocrystalline CVD diamond films

 1. 1.
  0328638 - FZU-D 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Remeš, Zdeněk - Kromka, Alexander - Vaněček, Milan - Ghodbane, S. - Steinmüller-Nethl, D.
  On the reduction of the non-diamond phase in nanocrystalline CVD diamond films.
  [Redukce ne-diamantové fáze v nanokrystalických CVD diamantových vrstvách.]
  Diamond and Related Materials. Roč. 18, 5-8 (2009), s. 726-729 ISSN 0925-9635
  Grant CEP: GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nanocrystalline diamond * photocurrent spectra * photocurrent spectra * FTPS * photosensitivity
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.822, rok: 2009

  The non-diamond phase content increases after annealing at elevated temperature. The non-diamond phase content can be reduced by exposing NCD to hydrogen plasma at temperature below 350 °C.

  Ne-diamantová fáze vzrůstá při zvýšené teplotě ale snižuje se žíháním ve vodikové plasmě při teplotě pod 350C.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174913