Počet záznamů: 1

Sensitive electrochemical assays of DNA structure. Electrochemical analysis of DNA

 1. 1.
  0328633 - BFU-R 2010 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Bowater, R.P. - Davies, R.J.H. - Paleček, Emil - Fojta, Miroslav
  Sensitive electrochemical assays of DNA structure. Electrochemical analysis of DNA.
  [Citlivé elektrochemické analýzy struktury DNA. Elektrochemická analýza DNA.]
  Chimica Oggi-Chemistry Today. Roč. 27, č. 3 (2009), s. 50-54 ISSN 1973-8250
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: DNA structure * electrochemistry * DNA damage
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 0.483, rok: 2009

  Electrochemical methods have been used to study the structure and function of nucleic acids for more than 50 years. These approaches complement other experimental techniques, which are used for studies of processes involved in the repair of DNA damage.

  Elektrochemické metody jsou využívány pro studium struktury a funkce nukleových kyselin více než 50 let. tyto přístupy doplňují jiné experimentální metody, které jsou využívány pro studium oprav poškození DNA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174909